Pages

Saturday, December 14, 2013

Kenali fasiliti di kediaman anda......."On-site Detention Pond (OSD)" atau "Kolam Takungan Air".

Photo: Kenali fasiliti di kediaman anda......."On-site Detention Pond (OSD)" atau "Kolam Takungan Air". 

-Dewasa ini, kadar taburan hujan di Malaysia tidak menentu dan tidak dapat dijangkakan. 

-Seringkali kita dikejutkan dengan banjir kilat di Taman-taman perumahan walaupun sistem perparitan telah dibina oleh pihak pemaju begitu sempurna sekali dengan merujuk perkiraan oleh 'Consultant atau Jururunding' bertauliah. Bagaimanapun banjir kilat tetap berlaku. 

-Oleh yang demikian, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) amat prihatin dengan situasi ini dengan mewajibkan setiap projek perumahan berskala kecil atau besar mestilah dibina OSD. 

-Kaedah pembinaan dan rekabentuk OSD adalah tidak statik dan ianya dibina mengikut tempat, ruang atau pun sekitar kawasan sesuatu projek didirikan. 

-Untuk projek skala besar pihak PBT mewajibkan Takungan Berpusat di bina disuatu kawasan khas, manakala projek berskala kecil OSD akan dibina samaada disebelah hadapan rumah atau dibelakang rumah ataupun menggunakan 'backlane-drain' atau parit belakang rumah disekeliling kawasan perumahan tersebut.

- OSD ini dibina adalah bertujuan memberikan 'kelegaan' atau 'buffer' daripada curahan air hujan dari bumbung rumah melalui 'perimeter-drain' atau 'parit keliling kaki lima rumah' ke OSD sebelum dialirkan ke parit longkang utama. 

Dengan tujuan untuk melambatkan aliran air hujan, sementara parit utama mengalirkan hujan ke parit longkang yang lebh besar. 

-Contoh-contoh rekabentuk OSD sedia ada akan kami paparkan diruangan ini tidak berapa lama lagi.


Kenali fasiliti di kediaman anda......."On-site Detention Pond (OSD)" atau "Kolam Takungan Air".

-Dewasa ini, kadar taburan hujan di Malaysia tidak menentu dan tidak dapat dijangkakan.

-Seringkali kita dikejutkan dengan banjir kilat di Taman-taman perumahan walaupun sistem perparitan telah dibina oleh pihak pemaju begitu sempurna sekali dengan merujuk perkiraan oleh 'Consultant atau Jururunding' bertauliah. Bagaimanapun banjir kilat tetap berlaku.

-Oleh yang demikian, Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) amat prihatin dengan situasi ini dengan mewajibkan setiap projek perumahan berskala kecil atau besar mestilah dibina OSD.

-Kaedah pembinaan dan rekabentuk OSD adalah tidak statik dan ianya dibina mengikut tempat, ruang atau pun sekitar kawasan sesuatu projek didirikan.

-Untuk projek skala besar pihak PBT mewajibkan Takungan Berpusat di bina disuatu kawasan khas, manakala projek berskala kecil OSD akan dibina samaada disebelah hadapan rumah atau dibelakang rumah ataupun menggunakan 'backlane-drain' atau parit belakang rumah disekeliling kawasan perumahan tersebut.

- OSD ini dibina adalah bertujuan memberikan 'kelegaan' atau 'buffer' daripada curahan air hujan dari bumbung rumah melalui 'perimeter-drain' atau 'parit keliling kaki lima rumah' ke OSD sebelum dialirkan ke parit longkang utama.

Dengan tujuan untuk melambatkan aliran air hujan, sementara parit utama mengalirkan hujan ke parit longkang yang lebh besar.

 

Sumber: Mega 3 Housing

No comments:

Post a Comment