Pages

Tuesday, December 24, 2013

TIPS KEPADA PEMBELI RUMAH

Photo: TIPS KEPADA PEMBELI RUMAH

Beberapa Aspek Penting bagi Pembeli Rumah
1. Pastikan Pemaju Perumahan
~Mempunyai lesen yang sah dan masih berkuatkuasa
~Mempunyai permit iklan dan jualan yang sah dan masih berkuatkuasa

2.Pastikan status tanah:
~Hakmilik Kekal atau Pajakan (Tempoh tamat)
~Rezab Melayu *Semakan dibuat secara carian di Pejabat Tanah atau Pejabat Pendaftar Negeri

3. Brosur Penjualan Rumah / Risalah boleh didapati secara Percuma daripada pemaju
~No Lesen Perumahan dan tarikh sah laku
~No Permit Iklan Jualan dan tarikh sah laku
~Nama dan alamat:
a) Pemaju Perumahan berlesen
b) Ejen yang diberi kuasa (jika ada)
c) Pemegang Surat Kuasa Wakil (jika ada)
d) Syarikat Pengurusan Projek (jika ada)

~ Status Tanah:
a) Pemegang Bebas
b) Pajakan- Pastikan tarikh tamat pajakan
c) Bebanan- samaada telah dicagarkan kepada bank untuk pinjaman

~ Diskripsi Kedudukan :
a) Spesifikasi bahan binaan rumah
b) Luas bangunan
c) Kemudahan perkhidmatan
~ Nama projek perumahan
~Tarikh projek perumahan dijangka siap
~Harga jualan setiap jenis rumah
~Bilangan unit mengikut jenis rumah
~Nama pihak berkuasa tempatan (pelan bangunan dan no rujukan)

Sumber Rujukan :
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan


TIPS KEPADA PEMBELI RUMAH

Beberapa Aspek Penting bagi Pembeli Rumah
1. Pastikan Pemaju Perumahan
~Mempunyai lesen yang sah dan masih berkuatkuasa
~Mempunyai permit iklan dan jualan yang sah dan masih berkuatkuasa

2.Pastikan status tanah:
~Hakmilik Kekal atau Pajakan (Tempoh tamat)
~Rezab Melayu *Semakan dibuat secara carian di Pejabat Tanah atau Pejabat Pendaftar Negeri

3. Brosur Penjualan Rumah / Risalah boleh didapati secara Percuma daripada pemaju
~No Lesen Perumahan dan tarikh sah laku
~No Permit Iklan Jualan dan tarikh sah laku
~Nama dan alamat:
a) Pemaju Perumahan berlesen
b) Ejen yang diberi kuasa (jika ada)
c) Pemegang Surat Kuasa Wakil (jika ada)
d) Syarikat Pengurusan Projek (jika ada)

~ Status Tanah:
a) Pemegang Bebas
b) Pajakan- Pastikan tarikh tamat pajakan
c) Bebanan- samaada telah dicagarkan kepada bank untuk pinjaman

~ Diskripsi Kedudukan :
a) Spesifikasi bahan binaan rumah
b) Luas bangunan
c) Kemudahan perkhidmatan
~ Nama projek perumahan
~Tarikh projek perumahan dijangka siap
~Harga jualan setiap jenis rumah
~Bilangan unit mengikut jenis rumah
~Nama pihak berkuasa tempatan (pelan bangunan dan no rujukan)

Sumber Rujukan :

Mega 3 Housing
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

No comments:

Post a Comment